Ga naar reacties

De Koperen Tuin bij nacht

8

In 1648 werd er op deze plaats een park/lusthof aangelegd in opdracht van prins Willem Frederik van Nassau. Een eerbetoon aan het eind van de 80-jarige oorlog en de vrede van Münster. Dit gedeelte van de stad zou nog zo’n 150 jaar afgesloten blijven voor het publiek. In opdracht van Koning Willem l werd het park openbaar. Hij schonk De Prinsentuin aan de Leeuwarder bevolking. Het park werd meerdere malen verbouwd, in 1734 in Le Nôtrestijl totdat het in 1795 vrij toegankelijk werd.

Rond 1822 werd de tuin weer verbouwd door Lucas Pieters Roodbaard. Na weer een aantal verbouwingen werd de tuin in 2004 weer grotendeels hersteld in de stijl zoals Roodbaard deze destijds had laten aanleggen. Ook werden er toen accommodaties gebouwd ten behoeve van de stadsjachthaven. De Leeuwarder Theo Douma bedacht en bouwde de huidige horecavoorziening met de naam De Koperen Tuin, vernoemd naar de gelijknamige roman van Simon Vestdijk. Het etablissement werd in 1999 door de weduwe Mieke Vestdijk officieel geopend.

Van de Prinsentuin naar de Noordersingel is een pontverbinding voor voetgangers en fietsers. Het veer vaart alleen in juli en augustus en heeft een elektromotor die gevoed wordt door zonne-energie.
In de tuin bevindt zich ook het Pier Pander Museum, dat in 1954 werd geopend.

Reacties zijn gesloten

-->