Ga naar reacties

De Koperen Tuin bij nacht

In 1648 werd er op deze plaats een park/lusthof aangelegd in opdracht van prins Willem Frederik van Nassau. Een eerbetoon aan het eind van de 80-jarige oorlog en de vrede van Münster. Dit gedeelte van de stad zou nog zo’n 150 jaar afgesloten blijven voor het publiek. In opdracht van Koning Willem l werd het park openbaar. Hij schonk De Prinsentuin aan de Leeuwarder bevolking. Het park werd meerdere malen verbouwd, in 1734 in Le Nôtrestijl totdat het in 1795 vrij toegankelijk werd.

Rond 1822 werd de tuin weer verbouwd door Lucas Pieters Roodbaard. Na weer een aantal verbouwingen werd de tuin in 2004 weer grotendeels hersteld in de stijl zoals Roodbaard deze destijds had laten aanleggen. Ook werden er toen accommodaties gebouwd ten behoeve van de stadsjachthaven. De Leeuwarder Theo Douma bedacht en bouwde de huidige horecavoorziening met de naam De Koperen Tuin, vernoemd naar de gelijknamige roman van Simon Vestdijk. Het etablissement werd in 1999 door de weduwe Mieke Vestdijk officieel geopend.

Van de Prinsentuin naar de Noordersingel is een pontverbinding voor voetgangers en fietsers. Het veer vaart alleen in juli en augustus en heeft een elektromotor die gevoed wordt door zonne-energie.
In de tuin bevindt zich ook het Pier Pander Museum, dat in 1954 werd geopend.

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis is een voormalig ziekenhuis in Leeuwarden, dat in 1880 door Mattheus Teffer werd opgericht. De vraag naar ziekenhuiszorg was zo groot dat het Diaconessenhuis na twee jaar al verhuisde naar een groter onderkomen op de Voorstreek. Uiteindelijk vestigde het zich in 1894 aan de Noordersingel.

Het was oorspronkelijk maar een klein gebouw, maar later werd er flink uitgebreid. Het ziekenhuis bouwde een verpleegflat met vijf verdiepingen en later nog een polikliniek, die de Paul Krugerstraat met bijbehorende (monumentale) huizen opslokte.

In 1982 fuseerde het Diakonessenhuis met twee andere Leeuwarder ziekenhuizen: Het Sint Bonifatius Hospitaal en Triotel tot het MCL. Het Diakonessenhuis werd omgedoopt in het MCL-Midden. In 1987 bouwde het MCL bij het nieuwgebouwde Triotel een nieuw ziekenhuis en het Diakonessenziekenhuis ging dicht.

Na 1987 is nagenoeg het hele ziekenhuis verbouwd tot woningen.

-->