Ga naar reacties

Het Rengerspark

Het Rengerspark is vernoemd naar Baron Rengers. De Oude Stadsbegraafplaats grenst aan het park. In 1902 werd door Mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers en diens echtgenote C.T. Baronnesse van Welderen Rengers-Looxma een perceel grond aan de gemeente Leeuwarden aangeboden met de bedoeling op dat terrein een wandelgebied aan te leggen. Dit aanbod werd door de gemeente aangenomen. Tuinarchitect Hendrik Copijn maakte in 1904 het ontwerp. In april 1906 werd het park in gebruik genomen.

 

Rondje door de Transvaalwijk

De Transvaalwijk werd gebouwd tussen 1870 en 1940. Het is een sfeervolle buurt en men woont er graag. De randen van de wijk hebben een sterk accent. Een kwart van de inwoners is ouder dan 65 jaar, hogere inkomensgroepen zijn oververtegenwoordigd.

In de wijk vindt men: het Rengerspark, zwembad, kinderboerderij, Joodse- en oude gemeentelijke begraafplaats. Daarnaast is er een concentratie van hogeschool-onderwijs (Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool). Het voornemen is dit uit te bouwen tot een zogenaamd Kenniscampus Leeuwarden. De gemeente is al ruime tijd bezig dit te ontwikkelen en realiseren. Door de NHL Hogeschool daar te vestigen met bijbehorende nieuwbouw is al een deel van de Kenniscampus gerealiseerd.
De Transvaalwijk heeft 1010 inwoners (CBS-wijkindeling, 2007).

Uit den ouden doosch

-->