Ga naar reacties

OVER ONS

Als bewoners van de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk en het Bonifatius- en Rengersparkgebied, zetten wij ons vrijwillig in voor de leefbaarheid in onze wijken. Hoe dit werkt en wat wij voor u als wijkbewoner kunnen betekenen, kunt u verderop lezen. Als wijkpanel vergaderen wij in principe maandelijks. Tijdens deze (overigens openbare) vergaderingen, bespreken we onder andere lopende zaken, projecten, ontwikkelingen in en om de wijken, beleid van gemeente en uiteraard verzoeken en vragen van bewoners. Daarnaast houden wij u via onze website, onze nieuwsbrieven en via Facebook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  

De geschiedenis van het wijkpanel

In 1999 heeft de gemeente Leeuwarden besloten de wijkaanpak op een nieuwe wijze vorm te geven. De gemeente wil sterker gebiedsgericht werken, waarbij de invloed van de wijken op het gemeentebeleid en de uitvoering verder toeneemt. Al deze ontwikkelingen vragen echter ook inzet van de bewoners. Uitgangspunt werden de wijkpanels. Een wijkpanel bestaat uit een groep bewoners uit de wijk. Mensen die zich betrokken voelen, die willen meedenken en meedoen aan de verbetering van de leefomgeving. De gemeente geeft de wijkpanels een eigen wijkbudget om invulling te geven aan wensen en ideeën in de wijk. Ook kan het wijkpanel met eigen voorstellen en adviezen het gemeentelijke beleid voor de wijk beïnvloeden. Het zal duidelijk zijn dat lid zijn van het wijkpanel de mogelijkheid biedt om actief mee te denken en werken aan verbeteringen voor de leefbaarheid van onze wijken op langere termijn.

Projecten en activiteiten

Het MTV-wijkpanel in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk en het Bonifatiuspark heeft in haar eerste bijeenkomsten een wijkschets opgesteld. Dit vormde de leidraad voor activiteiten van het wijkpanel in de voorbije jaren. Er is inmiddels veel gerealiseerd: activiteiten voor de jeugd, financiële bijdragen aan de buurthuizen, plaatsen kinderspeeltoestellen, zoeken van oplossingen van verkeersproblemen. Projecten en activiteiten waar we ons nu eveneens voor inzetten of hebben ondersteund zijn:

Praktische informatie

Wij vergaderen in beginsel op de derde dinsdag van de maand, zonodig vaker, van 19.30 – 21.30 uur. Onze vergaderingen zijn openbaar. Bewoners die vragen of opmerkingen hebben die behandeld worden tijdens deze vergaderingen, worden uitgenodigd om hierbij aan te schuiven. Houd de facebookpagina  in de gaten voor actuele vergaderdata en andere bijeenkomsten van het wijkpanel.

Het wijkpanel is via de mail te bereiken: wijkpanelmtv@gmail.com.

Het wijkpanel heeft een actief redactieteam dat zich onder meer bezig houdt met communicatie via website, facebook  en wijkkrant ‘de Vijfsprong’. Wilt u iets delen met de medebewoners, wilt u adverteren? Neem dan gerust contact op: redactiemtv@gmail.com.

-->