Ga naar reacties

Stadskantine West, data tot eind 2016

Op

Dinsdag 27 september, donderdag 27 oktober, dinsdag 29 november en donderdag 22 december

is iedereen weer van harte welkom!

Meer informatie op: www.facebook.com/stadskantinewest

stadskantine west

Energiemarkt 24 september

Op zaterdag 24 september organiseren ‘SLIM Wonen met Energie’, ‘Duurzaam Bouwloket’ en gemeente Leeuwarden een grote energiemarkt in het Fries Museum. Je kunt als woningbezitter gratis informatie krijgen over comfortabel wonen, energiebesparing, subsidieregelingen en elektrisch rijden. Daarnaast is de meervoudig wereldkampioen Dutch Solar Boat te bezichtigen. Voor kinderen is er een speciaal programma: de vereniging Energy Challenges Fryslân verzorgt verschillende creatieve en duurzame activiteiten. Meer info en aanmelden via:

http://www.slimwoneninleeuwarden.nl/energiemarkt

 

Evenementen mogen bij Rengerspark

In de Leeuwarder Courant van 29 mei j.l. (http://www.lc.nl/friesland/Evenementen-krijgen-bij-Rengerspark-vergunning-21386692.html) viel te lezen dat burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden besloten hebben dat er ontheffing verleend kan worden voor evenementen in en bij het Rengerspark. De hiervoor verstrekte omgevingsvergunning maakt het mogelijk dat in september het City Rock Festival en een tijdelijke camping bij het Rengerspark kunnen doorgaan. In beginsel verbiedt het bestemmingsplan deze activiteiten.

Mocht u bezwaar willen maken, dan kan dit tot 23 juni aanstaande. Dit kan onder andere via de site van de gemeente Leeuwarden: http://www.leeuwarden.nl/nl/bezwaarschrift-indienen. Daarvoor heeft u wel een DigiD account nodig.

Stadskantine West

We gaan voor een derde keer door en voor bewoners koken.

Donderdag 31 maart – Stadskantine West

Waar: Buurthuis Rengerspark

Tijd: 17.30

Meer informatie op: www.facebook.com/stadskantinewest

stadskantine west

contactgegevens gemeente Leeuwarden

In deze periode (verspreiding in de periode  28-01-2016 tot 21-02-2016) ontvangt elk huishouden in Leeuwarden het wijk- of dorpsprogramma van zijn wijk of dorp.

Achterop staan de gegevens waar mensen hun meldingen kunnen doen bij de gemeente.

Nu blijkt er helaas een fout te zijn geslopen in het Whatsapp-nummer.

Het juiste whatsapp nummer van de gemeente voor meldingen Openbare Ruimte, is 06-4336 5558

Oud & Nieuw(s)

concepten

Uiterlijk vandaag valt de nieuwe wijkkrant op de mat bij alle bewoners uit onze wijken! Studenten van de opleiding communicatie van de NHL Hogeschool hebben 10 weken lang gewerkt aan een nieuw totaalconcept voor de communicatie van het wijkpanel, waarvan de wijkkrant het eerste resultaat is!

 

Proefperiode ‘Het donker belicht’

Als wijkpanel krijgen wij, naast de gemeente, vragen en reacties over het project ‘Het donker belicht’. Naast positieve reacties zijn er ook verschillende opmerkingen over toenemend gevoel van onveiligheid en gerichte vragen over het opnieuw aanzetten van lantaarnpalen. Uiteraard nemen wij al deze vragen en opmerkingen serieus en hebben we daarover contact met de gemeente.

Allereerst is het goed om op te merken dat het wijkpanel een advies heeft gegeven, als vertegenwoordiger van de wijkbewoners, over mogelijke uitzetten van lantaarnpalen. Dit advies is grotendeels overgenomen, waarbij de gemeente als eindverantwoordelijke heeft gekeken naar de situatie ter plaatse. De gemeente heeft in een reactie aan ons laten weten dat lantaarnpalen die op dit moment uit zijn gezet, in verband met bijkomende extra kosten voor tussentijds aanzetten, uit blijven tot het einde van het proces. Vragen en opmerkingen die bij de gemeente binnen zijn gekomen, zullen uiteraard serieus meegenomen worden in de uiteindelijke besluitvorming. De norm van 10% minder lantaarns blijft gehandhaafd. Positief is dat op dit moment meer dan de gevraagde 10% van de lantaarnpalen uit staat, er is dus speling.

De proefperiode loopt tot medio november niet, zoals eerder aangegeven, tot medio oktober! U kunt met uw vragen en opmerkingen dus nog terecht bij de gemeente. De gemeente organiseert daarnaast ook een informatieavond. Houd daarvoor berichtgeving op deze site en die van de gemeente, en uw brievenbus, in de gaten.

Aanvullende informatie kunt u vinden op www.leeuwarden.nl/verlichting

Hier vindt u het beleidsplan ´Het Donker Belicht´, de plattegrond met de uit te schakelen lantaarnpalen en het ´Contactformulier uitzetten lantaarnpalen’.

Straatverlichting MTV wijken; project ‘Het Donker Belicht’

Het zal u vast niet zijn ontgaan zijn dat het een beetje donkerder is geworden in onze wijken. In het kader van het project ‘Het Donker Belicht’ is een deel van de lantaarnpalen in onze wijken uitgezet. De betreffende lantaarnpalen zijn voorzien van een rode sticker.

U kunt gedurende de proefperiode tot medio oktober ervaren hoe het is om minder verlichting in de straten te hebben. Inmiddels heeft de gemeente huis-aan-huis een folder verspreid met uitleg, een kaart waarop staat aangegeven welke lantaarnpalen uit zijn gezet en een overzicht van de meest gestelde vragen en de planning. Deze documenten  zijn ook te vinden op de site van het wijkpanel: Algemene informatie en kaart ‘Het Donker Belicht’ & Veel gestelde vragen en planning project ‘Het Donker Belicht’

Aanvullende informatie kunt u vinden op www.leeuwarden.nl/verlichting

Hier vindt u het beleidsplan ´Het Donker Belicht´, de plattegrond met de uit te schakelen lantaarnpalen en het ´Contactformulier uitzetten lantaarnpalen´.

Artikel familie Süskind

In de MTV Nieuwsbrief van april wordt aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog, onder andere door een artikel over Walter Süskind, geschreven door studente Amanda Vlot van de NHL Hogeschool.

Veel bewoners van de MTV wijk weten wellicht dat er ook een familie Süskind in onze wijk heeft gewoond. Op 17 december 2010 verscheen over hen een artikel in de Leeuwarder Courant (Jantien de Boer). We wilden u het aangrijpende verhaal van Willy, Elise en Robert Süskind niet onthouden.

Wanneer u langs het huis aan de Spechtstraat in Leeuwarden loopt, kan de beschildering op het kastje u niet ontgaan! Het verhaal achter Willy en zijn gezin, leest u in het artikel op onze website.

Weer een prachtig kunstwerk erbij!

Roy Schreuder heeft in het kader van het kunstproject een kast beschilderd op de hoek van de Spanjaardslaan en de Harlingerstraatweg. Een portret van de heer Adema, schepper van ‘Us Mem’.

Het beeld is een geschenk van de gezamenlijke veehandelaren aan het jubilerende Fries Rundvee Stamboek. De koe werd onthuld op 6 september 1954; zij kreeg een plaats op het Zuiderplein en werd al spoedig ‘Us Mem’ (onze moeder) genoemd. In 1990 is ze verplaatst naar de huidige locatie.

 

IMG-20150117-WA0007 IMG-20150117-WA0008

-->